Vietnam Tabuchi Electric The Factory (Phase 2)
Icon Icon Icon Icon
HomePROJECTSCivil
  • 3
  • 4
  • 2
  • 1

Vietnam Tabuchi Electric The Factory (Phase 2)

Project information :

 

Address: Lot 13, Dai Dong Hoan Son Industrial Park, Bac Ninh Province, Vietnam

Comence: Aug’2015

Complete: Feb’2016.
Owner: Vietnam Tabuchi Electronic co.,ltd 

Related Projects

Partners

border DT

tranh đá quý Nội thất phòng khách Bàn ghế phòng khách